พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 – ความสำคัญที่นักเล่นพนันต้องรู้!

by Lynn

ว่าด้วยเรื่องของ พรบ.การพนัน พ.ศ. 2478 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไทย ซึ่งปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้ควบคุมการเล่นพนันให้เหมาะสม และรองรับปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

“การพนันออนไลน์” ตามความหมายของพรบ.การพนัน 2478

W88 ทางเข้า #1 W88 ทางเข้า #2 W88 ทางเข้า #3

พรบ.การพนัน พ.ศ.2478-1

หลายท่านอาจสงสัยว่า พรบ. การพนันออนไลน์ นั้นมีความหมายอย่างไร การพนันออนไลน์ก็คือ การเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือที่ W88 ที่ถูกพัฒนาจากบ่อนคาสิโน โดยจะมีเกมส์พนันออนไลน์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ให้กับคุณได้เลือกเข้าไปใช้บริการ เช่น คาสิโนสด, สล็อต, แทงบอลออนไลน์, หวยออนไลน์ หรือเกมอื่น ๆ ที่สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้เข้าไปยังบ่อนคาสิโนจริง ๆ อีกทั้งในปัจจุบันก็มีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีความปลอดภัยและมั่นคงสูง เพียงแค่คุณมีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อถือว่ามีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง และสามารถเล่นได้ผ่านทาง PC หรือ โทรศัพท์มือถือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.การพนัน พ.ศ.2478

ในพระราชบัญญัติฉบับเฉพาะของ พรบ. การพนัน พ.ศ. 2478 ได้ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ ไว้ด้วยกัน 3 หัวข้อหลัก ๆ ทั้งการจำแนกประเภทการพนัน ผู้ที่มีอำนาจในการออกอนุญาตพนัน และประเภทที่อนุญาติให้เล่นพนัน โดยสามารถตีความถึงสาระสำคัญจากตัวมาตราที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

พรบ.การพนัน พ.ศ.2478-2

1. การจำแนกประเภทการพนัน

โดยพระราชบัญญัติการจำแนกประเภทการพนัน พ.ศ.2478 ได้จำแนกการพนันออกเป็นสองข้อด้วยกันมีดังนี้

  • บัญชี ก. การเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย คือ ห้ามจัดการเล่นการพนัน หรือมีห้ามให้มีการเข้าเล่นเลย การเล่นพนันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าทีพิจารณาเห็นสมควรให้เล่นได้เท่านั้น
  • บัญชี ข. การเล่นที่การพนันที่ถูกกกฎหมายก็คือ ให้จัดขึ้นได้ หากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือเป็นการเล่นที่มีกระทรวงให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

2. ผู้ที่มีอำานาจในการออกใบอนุญาตการพนัน

กฎหมายการควบคุมในการเล่นพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มด้วยกัน

  • ผู้ที่มีอำนาจอนุญาตให้เล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
  • และผู้มีอำนาจอนุมัติให้ออกใบอนุญาต เช่น เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน
  • ผู้ที่มีอำนาจในการจับกุมผู้ที่ละเมิดหรือกระทำความผิดกฎหมายการพนันได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

3. รูปแบบการอนุญาตให้เล่นการพนัน

จะเห็นได้ว่าพรบ.การพนัน พ.ศ.2478 เป็นกฎหมายเก่า อาจจะไม่ได้กล่าวถึงการพนันออนไลน์เอาไว้ จะมีลักษณะยึดโยงอยู่กับเวลาและสถานที่ เมื่อได้กระทำความผิดอยากรวยจากการพนัน การปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จึงเป็นลักษณะของการตีความเทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ โดยการอนุญาตให้เล่นการพนัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  • การอนุญาตที่เจ้าหน้าที่ หรือเจ้สพนักงานออกใบอนุญาตได้เอง
  • การอนุญาตที่เจ้าพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ
  • การออกใบอนุญาตที่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแล้วจึงจะออกใบอนุญาตได้

บทสรุป

พรบ. การพนัน พ.ศ. 2478 แน่ว่าเขียนขึ้นใช้โดยมาพร้อมความต้องการที่จะควบคุมการเล่นพนัน ให้เป็นไปต่อศีลธรรมอันดี และไม่สร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับตัวเองสังคมส่วนรวม ซึ่งทุกท่านน่าจะทราบแล้วว่าจะการพนันแบบใดที่ผิดกฎหมาย และการพนันชนิดใดบ้างที่อนุญาตให้เล่นในประเทศไทยที่ทางกระทรวงได้ออกกฎและระเบียบไว้

เนื่องในโอกาศวันเกิดปีที่ 5 ของ W88DEE

ขั้นตอนที่ 1: คลิกไปที่รูป
ขั้นตอนที่ 2: เลื่อนไปท้ายเว็บเพื่อรับบัตรเติมเงินฟรี

You may also like

ที่อยู่

หมู่ที่ 8 253 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โทร +66 947147299

จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้: 1296

ผู้ให้บริการเกมส์

game-provider-w88zo 1 game-provider-w88zo 2 game-provider-w88zo 3game-provider-w88zo 4 game-provider-w88zo 5 game-provider-w88zo 6

ป้องกันโดย

ความรับผิดชอบ